Per 1 januari is de praktijk enige tijd gesloten. In de loop van 2024 volgt informatie over een eventuele voortzetting van de praktijk in vernieuwde vorm.